Các chuyên gia

  • Home
  • Các chuyên gia

MR.lê quang tiến dũng

Tiến sĩ

chuyên môn

Siêu âm công suất.

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano và ứng dụng trong nông nghiệp, dược phẩm, mỹ phẩm, nuôi cấy mô, bảo quản thực phẩm, gốm sứ,…

thông tin chung

Học vị: Tiến sĩ

Năm sinh: 1974

Địa chỉ: TP. Huế, Thừa Thiên – Huế.

Mail: lqt_dung@huetronics.vn.

Đơn vị công tác: Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ Vật liệu – Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Bài báo tiêu biểu

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Ngày đăng

1

Investigation of piezoelectric property of PZT nano-rods

Proceeding of the Osaka-Hanoi Forum

01/01/2005

2

Nghiên cứu chế tạo các vật liệu áp điện mềm dùng trong biến tử thủy âm

Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc

01/01/2015

3

Cấu trúc, hình thái học và tính sắt điện của vật liệu polyvinylidene fluoride (pvdf) pha tạp cacbon nano dạng ống tổng hợp bằng phương pháp quay điện

Journal of Water and Environment Technology (1348-2165)

01/01/2015

4

Chitin Liquid Crystal-templated Oxide Semiconductor Aerogels

ACS Applied Materials & Interfaces (1944-8244, E-ISSN: 1944-8252)

01/01/2017

5

Điều chế vi bọt khí sử dụng công nghệ điện hóa – siêu âm và ứng dụng trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (44)

01/01/2017

Đề tài khoa học

STT

Mã đề tài

Tên đề tài

1

NN-DTDLCN.10/18

Nghiên cứu biến tử áp điện dùng để chế tạo các thiết bị siêu âm – thủy âm

Giải thưởng Khoa học Công nghệ

 

STT

Hình thức và nội dung giải thưởng

1

Giải nhất Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2004: Nghiên cứu chế tạo máy phát siêu âm trên cơ sở gốm áp điện cứng PZT-Mn.

2

Giải nhì Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2004: Nghiên cứu chế tạo biến tử thu phát sóng siêu âm cho máy kiểm tra tim thai nhi.

3

Giải nhất Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2005: Cải tiến lò vi sóng dân dụng thành lò nung vi sóng nhiệt độ cao phục vụ cho công nghệ chế tạo vật liệu.

4

Giải nhất Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2007: Chế tạo gạch men thông minh với lớp phủ SiO2 – TiO2 nano ứng dụng trong xử lý nước và tự làm sạch.

5

Giải Nhất Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2012: Chế tạo bạc nano bằng phương pháp sinh học và ứng dụng.

6

Giải ba Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2012: Chế tạo dung dịch TiO2 nano và ứng dụng.

7

Giải Khuyến khích Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam VIFOTEC 2012 với cụm công trình Chế tạo bạc nano bằng phương pháp sinh học và ứng dụng Chế tạo dung dịch TiO2 nano và ứng dụng (đồng tác giả).

8

Giải Nhất Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2014: Nghiên cứu khôi phục và chế tạo mới các loại đầu dò thủy âm sử dụng gốm áp điện (đồng tác giả).

9

Giải Nhì Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2014: Nghiên cứu chế tạo thiết bị tạo màng lưới nano bằng phương pháp quay điện (đồng tác giả).

10

Giải nhì Giải thưởng sáng tạo KHKT Tỉnh Thừa Thiên Huế 2015: Nghiên cứu chế tạo hạt lọc nano bạc và ứng dụng (tác giả).

11

Giải ba Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt nam VIFOTEC 2015: Nghiên cứu chế tạo thiết bị tạo màng lưới nano bằng phương pháp quay điện (đồng tác giả).

12

Giải ba Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2016: Điều chế vi bọt khí sử dụng công nghệ điện hóa – siêu âm trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản” (tác giả).

13

Giải ba Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2016: Tổng hợp ZnO nano và ứng dụng (tác giả).

14

Giải khuyến khích Giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2016: Ứng dụng siêu âm công suất để tăng sinh khối tảo Spirulina Platensis.

15

Giải ba Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt nam VIFOTEC 2016. Điều chế vi bọt khí sử dụng công nghệ điện hóa – siêu âm trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản) (tác giả).

16

Giải nhì Hội thi sáng tạo KHKT Tỉnh Thừa Thiên Huế 2017: Gốm sứ cao cấp trên cơ sở nano TiO2 (tác giả).

17

Giải ba Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam VIFOTEC 2017 (tác giả).

18

Giải ba Hội thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế 2019: Chế tạo nano bạc và ứng dụng để đơn giản hóa quy trình nuôi cấy mô (đồng tác giả).

19

Giải ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc 2019: Chế tạo nano bạc và ứng dụng để đơn giản hóa quy trình nuôi cấy mô (đồng tác giả).