Các chuyên gia

  • Home
  • Các chuyên gia

MR.Lê văn tuấn

Tiến sĩ

Chuyên môn

Xử lý nước/nước thải:
• Xử lý nước/nước thải bằng các quá trình oxy hóa nâng cao.
• Ứng dụng vi bong bóng (micro-nano bubbles) trong xử lý nước/nước thải, nước nuôi trồng thủy sản.
• Khử trùng nước/nước thải bằng các dạng khí áp lực cao.
• Các quá trình xử lý nước thông dụng khác: Bùn hoạt tính, keo tụ, hấp thụ,...

Quan trắc môi trường: Nước mặt, nước thải, đất, không khí xung quanh.

Hóa môi trường: Chuyển hóa hữu cơ và dinh dưỡng trong môi trường nước.

Thông tin chung

Học vị: Tiến sĩ

Năm sinh: 1981

Địa chỉ: TP. Huế, Thừa Thiên – Huế.

Mail: lenntuan@gmail.com.

Bối cảnh học thuật:
• Tiến sĩ ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường - Trường Yamaguchi (2014).

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường - ĐHKH, Đại học Huế.

Bài báo tiêu biểu

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Ngày đăng

1

ENHANCEMENT OF WATER DISINFECTION EFFICIENCY USING UV RADIATION WITH THE AID OF A LIQUID-FILM-FORMING DEVICE

Vietnam Journal of Science and Technology (2525-2518)

2020-06-04

2

Exfiltration and infiltration effect on sewage flow and quality: a case study of Hue, Vietnam

Environmental Technology (United Kingdom) (0959-3330, E-ISSN: 1479-487X)

2019-10-09

3

Dynamic Estimation of Hourly Fluctuation of Influent Biodegradable Carbonaceous and Nitrogenous Materials Using Activated Sludge System

Journal of Water and Environment Technology 

(1348-2165)

2019-02-02

4

Phosphate removal from aqueous solution by using modified sludge from water treatment plant

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (0866-708X)

2018-08-30

5

Synergistic effect of pressurized carbon dioxide and sodium hypochlorite on the inactivation of Enterococcus sp. in seawater.

Water Research (0043-1354)

2013-01-01

6

Performance of tiny microbubbles enhanced with “normal cyclone bubbles” in separation of fine oil-in-water emulsions.

Chemical Engineering Science (0009-2509, E-ISSN: 1873-4405)

2012-01-01

7

Separation of oil-in-water emulsions by microbubble treatment and the effect of adding coagulant or cationic surfactant on removal efficiency.

Water Science and Technology (0273-1223, E-ISSN: 1996-9732)

 

Đề tài Khoa học

STT

Mã đề tài

Tên đề tài

1

DHH2019-01-154

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG NƯỚC BẰNG TIA CỰC TÍM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THIẾT BỊ TẠO MÀNG CHẤT LỎNG

2

NN-DA106.06-2017.340 Nafosted

Nghiên cứu lượng hóa sinh khối các thảm rong và cỏ vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam bằng dữ liệu ảnh viễn thám đa phổ

3

DHH2018-01-125

Nghiên cứu sự biến động của các hệ sinh thái đất ngập nước vùng ven biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam bằng tư liệu ảnh viễn thám và công nghệ GIS

4

DHH2018-15-13

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi sau hầm BIOGAS sử dụng than sinh học

5

DHH 2016-09-14

Đánh giá khả năng hấp phụ màu trong nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu biochar sản xuất từ một số phụ phẩm nông nghiệp

6

DHH2015-01-82

Nghiên cứu hệ thống lọc sinh học hiếu khí có sự hỗ trợ của H2O2 nhằm áp dụng xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học

7

DHH2014-01-60

Phân tích các dòng ni Nitơ, Phốtpho trong chất thải sinh hoạt tại thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý

8

QT-DA-SANICON-ASIA-HUE

Sanitation Constraints Classification and Alternatives Evaluation for Asian Cities: the case study of Hue city, Vietnam

9

CS-DT200810

Nghiên cứu phương pháp xử lý sinh học kỵ khí với giá thể polymer tổng hợp để xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương, Thừa Thiên Huế

10

CS-DTDHKH-2006

Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp cho các khu đô thị mới phía Đông – Nam thành phố Huế

11

CS-DTDHKH-CS-2006

Điều tra, đánh giá sự ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng nước sông Như Ý – Thành phố Huế

giải thưởng

Năm

Cấp khen thưởng

Thành tích, khen thưởng đạt được

2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giấy chứng nhận: Hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình NCKH học đạt giải BA “Sinh viên NCKH 2009”

2013

President, Japan Society on water environment – “Chủ tịch, hiệp hội  môi trường nước Nhật Bản

Báo cáo oral xuất sắc tại hội thảo quốc tế WET – tổ chức thường niên tại Tokyo – Nhật Bản. Hội thảo quy tụ hơn 200 chuyên gia nghiên cứu đến từ thế giới

2013

President, Japan Society on water environment – “Chủ tịch, hiệp hội  môi trường nước Nhật Bản

Đồng tác giả nghiên cứu xuất sắc tại hội thảo quốc tế WET – tổ chức thường niên tại Tokyo – Nhật Bản

2014

Trường Đại học Yamaguchi Nhật Bản

Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập – NCKH

2014

Giám đốc Đại học Huế

Hoàn thành nghiên cứu sinh ở nước ngoài và về nước đúng thời hạn

2014

Giám đốc Đại học Huế

Đã có công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế có uy tín