Các chuyên gia

  • Home
  • Các chuyên gia

MRS. Nguyễn thị thu liên

Phó Giáo Sư - Tiến sĩ

Chuyên môn

Công nghệ sinh học.

Công nghệ vi sinh.

Công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học tảo và ứng dụng.

Ứng dụng CNSH trong nuôi trồng thủy sản; Sản xuất chế phẩm sinh học để xử lý môi trường, thức ăn chăn nuôi và các lĩnh vực liên quan khác.

Thông tin chung

Học hàm, học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ

Năm sinh: 1965

Địa chỉ: TP. Huế, Thừa Thiên - Huế.

Mail: nthuliencnsh@gmail.com.

Bối cảnh học thuật:
• Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm - ĐHKH Huế (1997).
• Tiến sĩ chuyên ngành: Sinh học/Tảo học - ĐH Copenhagen, Đan Mạch (2007).

Đơn vị công tác: Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Bài báo tiêu biểu

STT

Tên bài báo

     Tên tạp chí

   Ngày đăng

1

XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC GEN ĐỘC TỐ Ở CÁC CHỦNG Vibrio GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế:  Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 2020-04 23

2

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN SINH KHỐI VÀ HÀM LƯỢNG LIPID CỦA CHỦNG TẢO SILIC NƯỚC MẶN CHAETOCEROS ChTA

Tạp chí Công nghệ Sinh học       (1859-2201)

  2017-01-01

3

Diversity and bioactivities of nostocacean cyanobacteria isolated from paddy soil in Vietnam

Systematic and Applied Microbiology (0723-2020, E-ISSN: 1618-0984)

  2017-01-01

4

Ghi nhận đầu tiên về độc tính của loài vi khuẩn lam Planktohrix rubescens phân lập từ ao nuôi cá tỉnh Sóc trăng.

Tạp chí Sinh học (0866-7160)

  2016-01-01

5

Annamia toxica gen. et sp. nov., a toxic cyanobacterium producing microcystins from Vietnam: ultrastructural, toxicity and molecular approaches.

Phycologia (0031-8884)

  2013-01-01

6

Genetic variability of “Thanh tra” pummelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) at Thua Thien Hue, Vietnam

Annals of Biological Research (0976-1233)

  2011-01-01

7

Planktic cyanobacteria from freshwater localities in Thua Thien-Hue province, Vietnam I. Morphology and distribution.

Nova Hedwigia (0029-5035)

  2007-01-01

Đề tài khoa học

STT

Mã đề tài

Tên đề tài

1

DHH2019-15-14

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón sinh học từ vi khuẩn lam có khả năng sinh auxin

2

DHH2019-01-149

Tuyển chọn và nuôi thu sinh khối vi tảo bản địa ở miền Trung Việt Nam định hướng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng

3

B2019-DHH-652-09

Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)

4

CT-CB 2018 DHH 02

Nghiên cứu phát triển bộ Kít Multiplex PCR phát hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm

5

DP-DT

Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế

6

TTH.2016-KC.06

Điều tra thành phần loài và đề xuất mô hình phát triển cây Sa nhân (Amomum sp. ) tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu.

7

DP-DTTTH.2016-KC.05

Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế

8

CS-DT

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của vi khuẩn lam phân lập từ đất ruộng ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế bằng kỹ thuật sinh học phân tử

9

DP-DT34/HĐ-SKH&CN

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về nhân giống hữu tính nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

10

DHH2014-01-56

Tuyển chọn những chủng tảo silic cho hàm lượng lipid cao phân lập từ đầm phá Thừa Thiên Huế

11

NN-NCCB106.16-2012.24

Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và Nostoc sp. phân lập tại Việt Nam

12

BCT-2012-04-09

Lựa chọn các giải pháp kinh tế – kỹ thuật để phát triển cây hồ tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

13

DHH 2012- 02 -08

Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số tảo phù du (phytoplankton indices) để đánh giá nhanh chất lượng nước sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

14

CS-DTDHQG HN-2008

Nghiên cứu sử dụng chỉ thị phân tử (molecular marker) trong việc thăm dò và xác định sự hiện diện của một số loài tảo độc hại trong một số thuỷ vực nước ngọt ở Việt Nam

15

B2008-DHH01-49

Nghiên cứu các loài tảo lam có khả năng sản sinh ra độc tố cylindrospermopsin trong một số thuỷ vực nước ngọt ở Việt Nam

Sách, giáo trình

STT

Tên sách

Thể loại

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Chỉ thị phân tử

Giáo trình

NXB Đại học Huế

2015-01-01

2

Sinh học đại cương

Giáo trình

NXB Đại học Huế

2015-01-01

3

Thực tập Công nghệ sinh học

Giáo trình

NXB Đại học Huế

2015-01-01

4

Vi khuẩn lam độc nước ngọt

Sách chuyên khảo

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2014-01-01

5

Nuôi cấy vi tảo

Giáo trình

NXB Đại học Huế

2013-01-01