Các chuyên gia

  • Home
  • Các chuyên gia

MR. TETSUYA SAWADA

Giáo sư

Chuyên môn

Định hướng và phát triển doanh nghiệp.

42 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ sinh học trong:
• Xây dựng hệ sinh thái vi sinh hữu hiệu.
• Sản xuất nông nghiệp sạch.
• Tuần hoàn chất thải.
• Quản lý sức khỏe con người.

Thông tin chung

Học hàm: Giáo sư

Năm sinh: 1947

Địa chỉ: Tỉnh Ehime, 791-8013, Nhật Bản.

Nơi ở hiện tại: TP. Huế, Thừa Thiên - Huế.

Bối cảnh học thuật:
• Cử nhân Luật - Đại học Waseda (1971).
• Cử nhân chính trị Khoa học - Đại học Waseda (1973).

Sự nghiệp:
• 1973: Kajima Corporation.
• 1978: Văn phòng Kajima Corporation Singapore.
• 1992: World World Pte Ltd (Singapore).
• 2004 ~ 2015: Syntropy Malaysia Sdn Bhd.
• 2012 ~ 2015: Sản xuất Pyrogen Sdn Bhd (Công nghệ EM).