Chương trình tuyển dụng

  • Home
  • Chương trình tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng

Huetronics thường xuyên phối hợp cùng các trường Đại học lớn trên toàn quốc để tổ chức các chương trình tuyển dụng.

Không chỉ mang đến cơ hội tham gia ứng tuyển, trong dịp này, các bạn sinh viên còn có thể trao đổi, tìm hiểu trực tiếp về Huetronics và qua đó dần định hướng được con đường phát triển nghề nghiệp của mình cùng công ty.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng sẽ có cơ hội thể hiện hết khả năng trước nhà tuyển dụng.

Các chương trình thực tập

Không chỉ tuyển dụng các tài năng cho công ty, chúng tôi tạo ra cơ hội trải nghiệm để các bạn sinh viên được cọ sát thực tế trong chương trình tuyển thực tập sinh từ các trường Đại học hằng năm. Từ đó, các bạn sinh viên có thể tiếp nhận được nhiều kiến thức, rèn luyện kỹ năng và sau cùng là bạn sẽ định hướng được con đường sự nghiệp của mình.