Thông tin liên lạc

  • Home
  • Thông tin liên lạc

Huetronics luôn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng và tâm huyết với công việc để không phát triển hoạt động của công ty và mang đến những dịch vụ ngày càng tốt hơn đến với khách hàng. Từ đó, đội ngũ HTR ngày càng lớn mạnh nhằm đem đến những giá trị thiết thực hơn nữa đến với cuộc sống và và chung tay xây dựng một cộng đồng bền vững.

Phòng HC-NS Huetronic JSC