Chương trình đặc biệt-Khuyến mãi

  • Home
  • Chương trình đặc biệt-Khuyến mãi

BÁN HÀNG NỘI BỘ – GIỜ VÀNG GIÁ SỐC

  • September 30, 2020
  • 0

Bán hàng nội bộ các sản phẩm nông nghiệp organic là chương trình đặc biệt chỉ dành riêng cho CB-CNV Huetronics JSC. Các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao này là do chính đôi tay và trí óc của những con người trên chiến thuyền Huetronics đồng lòng, đồng sức sáng tạo nên.

Read More

Chương trình khuyến mãi khách hàng đại lý bằng vàng 9999

  • September 29, 2020
  • 0

Để tri ân khách hàng đại lý đã và luôn đồng hành cùng Huetronics trong chặng đường vừa qua, Huetronics JSC triển khai chương tặng vàng 9999 cho khách hàng đại lý khi mua combo 2 sản phẩm: Case Beryl II Nguồn J Series 550W. Chương trình có giới hạn thời gian và số lượng,

Read More