Công nghệ sản xuất mới

  • Home
  • Công nghệ sản xuất mới

Công nghệ sản xuất mới

Sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật, nhất là thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã và đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam. Nhưng cơ hội luôn đi cùng thách thức. Nếu không thay đổi, tạo ra giá trị khác biệt, doanh nghiệp trong nước nói chung và Huetronics nói riêng sẽ khó có cơ hội phát triển.

Tảo Spirulina là gì?

  • October 2, 2020
  • 0

Tảo xoắn Spirulina đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là “thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người trong thế kỷ 21”. Tảo xoắn Spirulina là tên gọi chung để mô tả hai loài tảo lam Arthrospira platensis được phát hiện đầu tiên ở Cộng hòa Chad (châ

Read More

Nuôi cấy vi sinh hữu hiệu bằng công nghệ EM

  • September 19, 2020
  • 0

EM là một hệ sinh thái của các vi khuẩn quang hợp có hiệu quả tích cực trong việc cải thiện đất nông nghiệp và môi trường nước. Các vi khuẩn hữu hiệu này thân thiện với con người và môi trường trong thiên nhiên.Công nghệ EM tạo ra hệ sinh thái các vi khuẩn cộng sinh cùng có lợi

Read More