Day: September 30, 2020

Thủ kho

Số lượng: 01 người. Mô tả công việc: – Nhập/xuất hàng và điều chuyển hàng giữa các kho. – Bố trí sắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp. – Kiểm kê hàng hóa theo lịch định kỳ và đột xuất theo yêu cầu. – Theo dõi lượng hàng tồn trong …

Xem thêm

Kỹ sư thủy sản

Số lượng: 03 người. Mô tả công việc: – Triển khai các hoạt động nuôi tròng thủy sản tại công ty. – Quản lý các hệ thống thoát nước, vệ sinh, các trang thiết bị điện, nước cơ khí tại ao ương nuôi. – Thực hiện các yêu cầu khác từ ban lãnh đạo. Yêu …

Xem thêm